• Märjamaa vald

Märjamaa vallas loodi esimene naabrivalve sektor 18.12.2003 aastal. Vallas tegutseb 8 naabrivalve sektorit.

  1. Põlli sektor loodi 18.12.2003 aastal. Põlli sektori moodustab Märjamaa valla Põlli mõis ja Põlli küla talud. Naabrivalvesse on kaasatud 24 kodu.
  2. Teenuse sektor loodi 19.04.2004 aastal. Sektori moodustab Teenuse küla elamud. Naabrivalvesse on kaasatud 10 kodu.
  3. Ohukotsu sektor loodi 28.07.2005 aastal. Sektori moodustab Ohukotsu küla talud. Naabrivalvesse kaasati 27 kodu. 
  4. Mini-Priit sektor loodi 30.06.2009 aastal. Sektori moodustavad Laukna küla Mini-Priit tänava majad ja Paemurru talu. Naabrivalvesse kaasati 9 kodu. 
  5. Soosalu sektor loodi 04.10.2010 aastal. Sektori moodustavad Soosalu küla talud. Naabrivalvesse kaasati 12 kodu.   
  6. Naistevalla/Sõmeru/Aruküla sektor loodi 04.10.2010 aastal. Sektori moodustavad Naistevalla, Aruküla ja Sõmeru küla talud. Naabrivalvesse kaasati 29 kodu.
  7. Varbola sektor loodi 28.03.2014 aastal. Sektori moodustavad Varbola küla talud. Naabrivalvesse kaasati 5 kodu.
  8. Mõisamaa sektor loodi 25.06.2014 aastal. Sektori moodustavad Kortsuotsa, Rassiotsa, Paaduotsa ja Suurküla küla talud. Naabrivalvesse kaasati 21 kodu.