• Konkursi hindamise reeglid

„Hea Naaber“ konkursi hindamise reeglid

Konkursi raames otsitakse Eesti elanike hulgast „Hea Naaber“ kandidaati. Elanikel on  võimalus ette antud aja jooksul läbi Eesti Naabrivalve Facebooki lehe (www.facebook.com/eestinaabrivalve) esitada tore naaber, kes oma käitumisega on eeskujuks naabritele ja kogukonnale.

Konkursi toimumise periood
28.10.2019 - 10.11.2019. Võitja kuulutatakse välja 11.11.2019 Eesti Naabrivalve Facebooki lehel.

Konkursi korraldaja
MTÜ Eesti Naabrivalve

Hindamine toimub alljärgnevalt:
1.    Hindamine toimub Naabrivalve Facebooki lehel.
2.    Veendutakse, et kandidaadi esitaja on märkinud Naabrivalve Facebooki lehe meeldivaks.
3.    Konkursi lõpuks enim meeldimisi saanud kandidaat kuulutatakse võitjaks.
4.    Meeldimiste ostmise või roboti kasutamise kahtluse korral osaleja diskvalifitseeritakse.
5.    Juhul kui tekib olukord, kus 2 või enam kandidaati on saanud võrdselt meeldimisi, otsustatakse võitja žürii poolt läbirääkimiste teel.
6.    Žüriisse kuuluvad konkursi korraldajad ja partnerid.
7.    Kui žürii liikmed võitja osas kokkuleppele ei jõua, otsustab võitja MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees.
8.    Sõiduki nädalavahetuse kasutusõigus antakse isikule, kes omab juhtimisõigust.