• Uudised
Tallinna linna, politsei ja Eesti Naabrivalve koostöö jätkub
20.01.2003
Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjon otsustas toetada naabrivalve arengut Tallinnas.

Juba teist aastat toetab linn uute naabrivalve sektorite loomist. Eelmisel aastal loodi Tallinnas tänu politsei, linna ja Eesti Naabrivalve ühingu heale koostööle ligemale 40 uut naabrivalve sektorit. Sel aastal on plaanis kasvatada sektorite arvu pealinnas 100ni.

Tarmo Vaik, Eesti Naabrivalve ühingu esimees kinnitas, et eelmise aasta jooksul Tallinna politseiprefektuuri, linna ja naabrivalve ühingu vahel arenenud koostöö on olnud suureks abiks sedavõrd suure hulga elanike kaasamisel oma turvalisuse kaitsele läbi naabrivalve liikumise.

Just hea koostöö politsei ja kohaliku omavalitsusega annab elanikele kindlustunde, et võimalike probleemide korral saavad nad ka abi. Enamikes naabrivalve piirkondades on kuritegevuse tase langenud. Eriti paistavad siin silma kortermajad, kus paljudes pole aasta jooksul toime pandud mitte ühtegi õigusrikkumist.

„Sellise tegevuse taustal on eriti taunimisväärne viimasel ajal üles tõusnud skandaal Tallinna politsei juhtide ümber. Kui keegi on eksinud, siis on ta seda ka tunnistanud. Praegune sopaloopimine ei too kasu kellelegi peale kuritegeliku seltskonna.“ lausus Vaik.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi