• Uudised
Naabrivalvest Pärnumaal
30.03.2001
Kuidas Naabrivalve Kilingi-Nõmmes ja Saardes alguse sai?
Tavaliselt sünnivad sellised asjad üsna lihtsalt, tuleb ühel mehel mõte ja kui leidub mõttekaaslaseid, tehaksegi mõte teoks. Nii tekkiski 2000. a. suvel mõte: kaasata elanikud ise oma elu turvalisemaks muutma ja organiseeruda Naabrivalvesse. Naabrivalvest olin lugenud interneti lehekülgedelt nii Ameerikast, Euroopast kui Eestist.
Saadud info põhjal oli selge kuidas Naabrivalvet luua. Suureks abiks olid kohalikud omavalitsused, Justiitsministeerium ja MTÜ Eesti Naabrivalve, kes
kõik võimaluste piires minu ettevõtmist toetasid. Tänu nende mõistvale suhtumisele ja abile jõudsime 2000.a. 18. novembriks ühise tegutsemise lepingute allakirjutamiseni.
Lepingud sõlmiti Eesti Naabrivalve, Kohalike Omavalitsuste, Eesti Politsei ja Naabrivalve Sektorite vahel.
Lepingute põhjal on igal osapoolel omad õigused ja kohustused.
Mis Naabrivalvest kasu on?
Seda on üsna raske mõõta, aga kui kuritegude ennetamist ja avastamisele kaasaaitamist arvestada siis on ikka küll. Nii avastati naabrivalves osalejate poolt esimene kuriteokatse täpselt samal ajal kui toimus ühise tegutsemise lepingute sõlmimine. Kuriteokatseks jäi toimunu sellepärast, et valvsate naabrite poolt kohale kutsutud politsei saabus kiiresti ja kurikaelad ei jõudnud veel midagi ära viia.
Naabrivalve tegutsemisel on ka veel väga hea mõju teistele inimestele, kes veel ei ole liitunud Naabrivalvega. Nimelt teadmine, et antud piirkonnas tegutseb Naabrivalve, annab ka teistele inimestele innukust ja julgust nähtavast õigusrikkumisest politseile teatada.
Kuidas Naabrivalve areneb?
Nagu teada on Eesti inimene ettevaatlik ja umbusklik kõige uue suhtes. Aja jooksul see umbusk väheneb ja Naabrivalves osalevate
majapidamiste arv suureneb pidevalt. Nii on Saarde valla Naabrivalve Sektor suurenenud algselt 4 osasektorilt 15 majapidamisega 8 osasektorile 34 majapidamisega. Muidugi mõjutab Naabrivalvega liitumist ümbritsev kuritegevuse tase. Nimelt paikkondades kus kuritegevus on väiksem, on elanikud vähem huvitatud Naabrivalvest, kui elanikud paikkondades, kus esineb sageli kuritegusid.
Neile, kes veel ei ole Naabrivalves tahaks tuletada meelde ühe hea vanasõna: Tahad rahu, valmistu sõjaks. Samuti võiks öelda: Tahad
elada turvalisemalt, liitu Naabrivalvega.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi