• Uudised
Nõmme koguperepäev „Alati Teiega! – Kodupaik turvaliseks!”
29.04.2007

Koht ja aeg:
Teisipäeval, 1.mail 2007.a Nõmme Spordikeskuses, Külmallika 15 A

Kellaaeg: kell 12 - 16

Ürituse ajaloost:
Üritus toimub tänavu seitsmendat korda. Ürituse algatas Tallinna Politseiprefektuuri Lõuna Politseiosakond Eesti ja Hollandi politsei kogukonnale suunatud politseitegevuse ühisprojekti raames 2001.aastal. 4 esimest aastat toimus üritus Nõmme Spordikeskuses, 2005. a Glehni lossis ja selle lähialal, 2006.a keset Nõmmet, Vabaduse pargis. Nüüd ollakse tagasi Nõmme Spordikeskuses. Ürituse põhikorraldajad on jäänud samaks, kuid laienenud osalejate ring.

Tegevused perepäeval:

Asjaomased riiklikud ja munitsipaalasutused ning äri- ja mittetulundusühingud tutvustavad oma tegevust ja eesmärke, jagavad ürituse külastajatele teabematerjale, annavad nõu:
Põhja Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakond tutvustab turvalisuse olukorda Nõmmel, probleeme, kavandatud abinõusid, annab nõu, õpetab; koos liiklusjärelevalve osakonnaga õpetab lastele liiklusreegleid ja -märke, võtab soovijatelt vastu jalgratturi eksamit, jagab näpunäiteid ning infomaterjali liiklusohutuse teemal, s.h infovoldik “Jalgratturi meelespea”, “Teadmiseks liiklejale” jne.
Põhja-Eesti Päästekeskus tutvustab oma tegevust ja näitab tuleohutus- jm abivahendeid.
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus tutvustab oma tegevust, sõidukite juhtimisõiguse andmist, näitab uut eksamiautot, selgitab erinevate sõidukikategooriate suhtes kehtivaid nõudeid (mopeed, mootorratas, ATV).
Munitsipaalpolitsei tutvustab oma tegevust Nõmmel ja kogu linnas, linnas kehtivaid eeskirju ( heakord, koerad-kassid, jäätmed jm) ja olukorda nende täitmisel, linlaste võimalust vabatahtlikuna kaasa luua linna turvalisemaks ja puhtamaks muutmisel.
MTÜ Eesti Naabrivalve tutvustab elanike võimalusi piirkonna turvalisuse suurendamisel.
MTÜ Ohutusõpetuskeskus osaleb laste liiklusala tegevuste korraldamisel, tutvustab ohutusreegleid.
Kaitseliit tutvustab oma tegevust ja tehnikat.
Maanteeamet/Ekspressbüroo jagab ( suures telgis) liiklusohutusalast teabematerjali, õppestendi nn pöörleva auto abil näitab turvavöö kasutamise eeliseid.
Eesti Turvaettevõtete Liit ja AS Valnes – turvalisuse suurendamise abivahenditest , sh lukkudest, lukustussüsteemidest jm . Tutvustatakse ka sõrmejäljelukku – revolutsiooni lukustuses. Selle luku teeb eriliseks nn sõrmejäljelugeja: võtit ei pea enam kasutama - uks avaneb, kui puudutada sõrmega luku välisküljel olevat sõrmejäljelugejat.
Eesti Nato Ühing tutvustab oma tegevust ja eesmärke.
Rovico Büroo OÜ - tutvustab erinevaid alkomeetreid ja alkoholijoobe mõõtmist.
OÜ Münt Grupp õpetab esmaabi andmist ning tutvustab esmaabivahendeid.
MTÜ Ohvriabi räägib kuriteoohvrite abistamise võimalustest.
Ragn Sells Eesti AS – tutvustab ja propageerib linnas jm puhtuse hoidmise vajadust (linna heakorrakuu raames).
Sisekaitseakadeemia tutvustab erialasid ja õppimisvõimalusi.

Korraldatakse turvaviktoriin (avaldatud Nõmme Sõnumites, lahendajate vahel loositakse auhindu).

Väikesed pidulised saavad lustida batuutidel, läbida takistusriba, sõita mini ATV-del spetsiaalsel rajal, uudistada politsei-, päästeteenistuse autosid ja politsei teenistuskoerte oskusi, kontrollida oma teadmisi viktoriine ja ristsõnu lahendades. Kohal laste sõbrad Lõvi Leo, Päästekoer Nublu, Ripsik, Öku jt

Kontsert.

Ajakava:
11.45 perepäevale saabujaid tervitab Politseiorkester
12.00 Avatakse ekspositsioonid ja atraktsioonid

Laval
12.00- ürituse avamine, tervitused politsei- linna ja LOV juhtidelt
12.20 – Politseiorkester, solist Airi Allvee
13.00 - Riveta Klubi R.E.D. Stuudio
13.15 - esinevad Meero Muusiku laululapsed
13.45 – Valnes AS esitlus ( sõrmejäljelukk jm kindlad lukustused)
14.15 – rahvatantsurühma esinemine
14.45 – Riveta Klubi lavashow
14.55 – viktoriini lahendajatele auhindade loosimine
15.00- Kristjan Kasearu ja Paradise Crew
16.00 – perepäeva lõpetamine

Päeva juht on Erlis Saunurm.

Korraldamises osalevad:
1. Põhja Politseiprefektuur (Lõuna Politseiosakond)
2. Nõmme Linnaosa Valitsus
3. MTÜ Ohutusõpetuskeskus
4. Peoline Üritused OÜ

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi