• Uudised
Üldkoosoleku kutse
14.05.2019

Austatud Eesti Naabrivalve ühingu liige, olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule

Üldkoosolek toimub 29.05.2019 algusega kell 18:00 Vabamus Toompea 8, 10142 Tallinn (registreerimine algab kell 17.45).

Üldkoosoleku päevakord:

Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.

1. ENV ühingu 2018. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine;
Ühingu 2018 aasta majandusaasta aruandega saate tutvuda meie kodulehel või meie kontoris Tallinnas Tatari 12, kui sellekohasest soovist meile teada annate.

2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2019;

3. ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.
Juhatus teeb ettepaneku muuta eraisikute liitumistasu 1 eurolt 10 eurole majapidamise kohta, juriidiliste isikute puhul tõsta liitumistasu 10 eurolt  100 eurole. Liikmemaks muuta eraisikute puhul 1 eurolt aastas 0 eurole aastas ning juriidiliste isikute puhul muuta liikmemaks 10 eurolt 0 eurole. Liitumise korral väljastatakse sektorile esimesed 4 plakatit ja infomapid tasuta. Edaspidi vastavalt hinnakirjale.
4. Revidendi valimine 2019 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;
5. Kohapeal tekkinud küsimused.


18.30 väike kehakinnitus, millele järgneb ekskursioon Vabamus giidi juhtimisel.


Palume kindlasti teatada oma osalemisest hiljemalt 27. mai 2019,
juhul kui ise osaleda ei saa, siis palun volitage esindaja naabrivalve sektori liikmete hulgast.

Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või  51 36 630 või info@naabrivalve.ee

Kohtumiseni 29. mail! Olete oodatud!Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esinaine
 

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi