• Uudised
Algab Kriminaalpreventsiooni kuu
14.04.2003
Kriminaalpreventsiooni kuu juhtmõtte all “MUUDAME ELUKESKKONNA TURVALISEKS” toimub 2003.aastal (14.04.-18.05.2003.a) neljandat aastat järjest. Kuu raames viiakse läbi erinevaid üritusi ja kampaaniaid, mille eesmärgiks on elanikkonna teadlikkuse tõstmine õigusevastaste tegude ennetamise võimalustest. Preventsioonikuu korraldamises osalevad Justiits-, Sise- ja Sotsiaalministeeriumid koos haldusaladega, Politseiamet, Tallinna ja Rakvere linnavalitsused, MTÜ Eesti Naabrivalve ning paljud teised koostööpartnerid.
2003.a kriminaalpreventsiooni kuu prioriteet on noorte õiguserikkumiste ennetamine. Kuu raames toimuvad üle terve vabariigi erinevad üritused. Olulist rolli noorte õigusekuuleka käitumise kujundamisel omab nii seadusandluse kui ka kodanikuõiguste ja kohustuste tutvustamine.
Ahelürituste korraldamise eesmärgiks on kuriteo toimepanemise tagajärgede ja süüdimõistmise protsessi selgitamine ja selle kaudu noorte kuritegeliku käitumise ärahoidmine.
Kriminaalpreventsiooni kuu “Muudame elukeskkonna turvaliseks” korraldajad tänavad kõiki, kes on andnud oma panuse selle läbiviimisesse 2003. aastal.

Lähem informatsioon: http://www.just.ee/index.php3?cath=7119
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi