• Uudised
Tallinn aitab naabrivalveüksuste arvu mitmekordistada
25.04.2002
“Projekti eesmärk on tõsta Tallinna turvalisust, kaasates selleks linnaelanikke,” ütles Tallinna korrakaitsenõunik Urmas Ait. “Oma heakskiidu ja toetuse sellele projektile on andnud ka Tallinna kuritegevuse ennetamise komisjon.”

“Hetkel on Tallinnas 12 naabrivalvesektorit, neist pooled Nõmmel. Projekti eesmärk kasvatada aasta lõpuks sektorite arv neljakümneni," ütles MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik. “Mõistagi eeldab naabrivalvesektorite loomine elanike valmisolekut ja initsiatiivi kodanikualgatuse korras oma turvalisust tõsta.”

Naabrivalve iseloom eeldab laialdast koostööd ning ühtset koordineerimist ja juhtimist, eesmärk on kuritegusid ennetava süsteemi loomine kodanike, kohaliku omavalitsuse, politsei ja turvafirmade koostöös. Projekti esimene etapp näeb ette naabrivalve kohta teabe levitamise ja reklaamikampaania elanikkonna sektorite loomisele ärgitamiseks.

“Naabrivalvesse kaasatud piirkondades on raske kuritegusid toime panna, sest seal varitseb väga suur oht teolt tabatud saada,” ütles Vaik. Tema sõnul kasvatab naabrivalve ka selle piirkonna elanike ühtsustunnet ning vähendab seeläbi hirmu kuritegevuse ees. Enamikes naabrivalve piirkondades on kuritegevus märgatavalt langenud ning informatsioon elanike ja politsei ning kohaliku omavalitsuse vahel tunduvalt paremini liikuma hakanud.

Tallinna linnaeelarvest eraldatud 499 790 krooniga tagab MTÜ Eesti Naabrivalve liikmete koolituse ja juhendamise ning koostöö omavalitsuse ja politseiga, varustab sektorite liikmed vajaliku inventari, dokumentatsiooni ja õppevahenditega. Koostöös Tallinna Politseiprefektuuriga tagatakse naabrivalve sektorite ja vastavat piirkonda teenindavate konstaablite koostöö

Lisaks naabrivalve laialdasemale käivitamisele alustatakse koostöös turvafirmaga ESS kahes Tallinna koolis “Koolivalve” projektiga, mis seisneb õpilaste kaasamises koolis toimuvate õigusrikkumiste ennetamisse ning neist politsei informeerimises.

Tallinna Naabrivalve projekti kuludeks on arvestatud kokku 499 790 krooni, mis kulub töötasudeks, tehnika soetamiseks, reklaamtrükiste ja õppefilmi tootmiseks, ürituste läbiviimiseks ja muudeks tegevusteks. Sõlmitud leping jätab linnale võimaluse leping lõpetada ja raha tagasi nõuda, kui toetuse saaja ei ole täitnud lepingu tingimusi või ei ole kasutanud toetuseks antud raha sihtotstarbeliselt.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi