Eesti Naabrivalve kuulutab välja ideekonkursi "Tegus naabrivalve sektor"

 

 

 

Tere!

Olete jõudnud ideekonkursi „Tegus naabrivalve sektor“ ideede esitamise lehele!

Konkursi „Tegus naabrivalve sektor“, eesmärgid on:
  1. Tunnustada aktiivsete naabrivalve sektorite tööd turvalisuse suurendamisel;
     2. Aidata kaasa turvalisust ja heakorda parandavate heade ideede elluviimisele;
  3. Motiveerida elanikke oma kodukohas turvalisust ja heakorda suurendama.

Täitke vajalikud väljad ja esitage oma naabrivalve sektori idee, mis teie kodukoha turvalisemaks muudab. 

Teie nimi

Teie telefoni number

Teie e-mail

Idee lühikirjeldus – mida soovite teha ja mis eesmärki see täidab. Hindame, kui välja on toodud konkreetne eesmärk ja tegevus(ed), mis tagavad eesmärgi täitumise.  
 

Osalejad – kes idee elluviimise eest vastutab ning teised osalejad. Väärtustame seda, mida rohkem piirkonna elanikke on tegevusse kaasatud.

Maksumus – mis on teie idee elluviimise maksumus, kas naabrivalve sektori liikmetel on ka endil võimalik panustada (rahaliselt, mitterahaliselt). Mis seal salata, suurema omapanusega ideed on eelistatud.

Ootame teie ideid koos eelpool loetletud lisainformatsiooniga hiljemalt 10. maiks 2011. Ideede rahastamise fondi suurus on 3 200 eurot. Meiepoolse rahalise panuse teie ideede elluviimisel otsustab Eesti Naabrivalve juhatuse poolt loodud töögrupp, kuhu kuuluvad ühingu ja Eesti Politsei esindajad.

Rahastuse saajad kuulutame välja Eesti Naabrivalve üldkoosolekul 21. mail 2011.

Häid ideid!
Eesti Naabrivalve ühing

 

Lisainformatsiooni konkursi kohta saab: Tiina Ristmäe, tiina@naabrivalve.ee 5136630; 6522522